logo

Koordinatör: Saniye Aktaş
GSM: +90 552 413 11 43

Adres:Mim Kemal Öke cad.

No: 11 / 2 Nişantaşı/Şişli

Tel: 0212 234 00 01

DR. MURAT ÜSTÜN KİMDİR?

  • 1969 İstanbul doğumludur. 1986’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1992’de mezun olmuştur. 1992’de SSK Ankara Eğitim Hastanesi’nde başladığı genel cerrahi uzmanlık eğitimini 1996’da tamamlamıştır. 

  • Cerrahideki temel ilgi alanları laparoskopik ve endoskopik yöntemlerdir. Türkiye’de birçok yöntemin ilk uygulayıcısı olmuştur. Bunlardan birkaçı endoskopik reflü tedavisinde Esophyx kullanımı ve obezite cerrahisinde laparoskopik gastrik plikasyon metodudur. Obezite cerrahisinin tüm metodlarını (mide balonu, mide bandı, tüp mide, mide katlama,gastrik bypass, duodenal switch, SADI-S) laparoskopik olarak uygulamaktadır. SRS endoskopik reflü tedavisinin az sayıdaki uygulayıcılarındandır. Ayrıca Apollo endoskopik revizyon girişimlerinde de öncülük yapmaktadır. 

  • Uzman olduktan sonra eğitimine bir an olsun ara vermemiş ve başta Fransa, Almanya, Belçika ve Avusturya olmak üzere pek çok hastane ve klinikte çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunmuştur. 

  • Hekimliğin yanısıra bizzat kurduğu forum ve online gruplarla hasta bilgilendirme konusuna en çok önem veren cerrahlardandır. Özellikle obezite cerrahisi ile ilgili pek çok sitesi ülkenin en geniş ve en güvenilir bilgi kaynağı konumundadır. Bu sitelerin bir kısmına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  • Türk Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği, Türk Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, International Federation For The Surgery Of Obesity & Metabolic Disorders üyesidir. On-line International Bariatric Club’un ülkemizden kabul edilen ilk üyesidir.